C:\Users\enriq\OneDrive\Skrivbord\Climatopia\Climatopia.png

Beskrivning

Idén bakom Climatopia började som en bok, ”The Climate Battlefield Manual”, vilken skulle vara en genomgång av de 100 vanligaste klimatskeptikerargumenten och på vilka sätt de är felaktiga. Men medan jag påbörjade boken kom jag att tänka på att faktaböcker mest attraherar en äldre publik, medan de som betyder mest för framtiden – de unga – helst lär genom virtuella spel.

Frågan är dock vilken typ av spel som bäst skulle förmedla den information om det oerhört komplexa ämne den antropocena klimatförändringen utgör. Från vårt perspektiv bör ett sådant spel:

Därför föll valet på att utveckla ett så kallat 4X-strategispel, där spelaren interagerar med en global världskarta. Spelaren kommer spela som FN, och kommer ansvara för att dokumentera klimatförändringarna och deras verkningar, samt utforma strategier för att komma tillrätta med de globala utmaningarna.

Spelarens målsättningar blir att med olika styrmedel försöka implementera reformer, allt från att få länder att skifta mot högre koldioxidskatter till satsningar på tekniker som kärnkraft, solpaneler, biobränslen, fusion och ökade rymdforskning – till storskaliga förändringar av Jordens hela ekonomiska och politiska system (effekter av förbud mot reklam och privatbilism till införandet av globala ekologiska budgettak).

Det kommer eventuellt finnas flera svårighetsgrader. Ifall spelaren genomför alltför omfattande reformer kan det uppstå reaktioner såsom klimatförnekelse, bensinprotester, populistiska rörelser eller inbördeskrigsliknande situationer, för att illustrera utmaningarna med att genomdriva klimatpolitik.

Spelet kommer utspelas mellan 1985 och 2299, med startdatum 1987, 1997, 2015 och 2025.

Team

Målgrupp

Vårt syfte är att nå ungdomar och att spelet både ska kunna nyttjas i underhållningssyfte och i syfte att bättre konceptualisera och förstå klimatfrågan, hur allvarlig den är men även hur de politiska beslut som fattas kan påverka vår framtid. Vi tänker oss även ett samarbete med skolor.

Behov

Vi har i dagsläget ett team med erfarna programmerare med flera spel under bältet, samt en grundläggande medvetenhet om hur vi ska designa det här spelet. Det finns dessutom ett stort intresse från såväl inkubatorer som civilsamhället och aktivistorganisationer för en produkt som denna.

Vad vi saknar är kapital för att våra programmerare ska kunna arbeta heltid med detta projekt.

Kapitalet har vi sökt från många olika ställen.

Från Umeå Kommun har vi sökt 300 000:-.

Från Årets Gnistspridare har vi sökt 50 000:-

Från StartUp4Climate har vi sökt en miljon, vilket mer än väl skulle täcka upp utvecklandet av både alfa- och betaversionen av spelet, och möjligen även den slutliga produkten.

StartUp4Climate har bett oss att bilda ett aktiebolag, och när vi gjort så skicka ytterligare en ansökan vilken ska ha kommit dem tillhanda senast 20e augusti 2023. Detta är med kort varsel, men inget som är omöjligt.