Holarki för nybörjare

Holarki för nybörjare

 

Internt bör teknatet som institution fungera som ett holarkiskt nätverk av semi-autonoma projektgrupper, i synnerhet inom budgeteringsprocessen där hänsyn måste tas till lokala ekologiska och sociala faktorer som biodiversitet, jordkvalitet, vattentillgång samt ekonomisk och teknologisk utvecklingsnivå.

Dessa mindre projektgrupper ingår samtidigt i större projektgrupper, vilka ansvarar för mer generella områden. En mindre projektgrupp är samtidigt fri att söka kontakt med och samarbeta med mindre projektgrupper inom andra områden, under förutsättningar att kontaktvägarna hålls öppna för allmän insyn. Alla projektgrupper ingår samtidigt i teknatet, som därmed är den största projektgruppen.

Denna modell är holarkisk, vilket innebär att det finns en struktur men den är inte per definition hierarkisk utan bygger snarare på symbiosförhållanden som återfinns i naturen och som kan replikeras genom informationsteknologi.

Modellen kan också kallas holonisk, vilket är en term för ett förhållande där varje projektgrupp ingår i en större helhet men samtidigt kan förstås som en helhet i sin egen rätt. Detta förhållande utsträcks även till hur EOS arbetar inom dagens samhälle.