Vår målsättning

EOS’ vision är en högteknologisk, hållbar civilisation på Jorden, där alla människor har förutsättningar att leva händelserika, lyckliga liv och förverkliga sig själva som individer, samtidigt som civilisationen som helhet samexisterar i harmoni med allt levande på Jorden.

PROJECTS DONE
1
VOLUNTEERS
1 +

De 3 kriterierna