Vad bör göras?

Vår rörelse i Sverige arbetar inte bara för att testa vår modell, utan för att främja ökad resiliens, självförsörjning, lokalism och djupare, autentisk demokrati. Vi vill att vårt land ska kunna tillgodose sina egna behov under kristider, och att de vitala resurser som finns lokalt även ska stå under lokalinvånarnas demokratiska inflytande.Välkommen till vår resa

Vittervägen 158 | 907 51 Umeå