Rickard Strandberg

Om mig själv och min bakgrund

Jag har en utbildning inom fordon, trädgård och fastighetsteknik. Och jobbar för tillfället som fastighetsutvecklare. Framförallt har mycket av mitt arbete varit centrerat kring det fantastiska projekt som EOS är, och som jag tror är absolut nödvändigt för att kunna bidra till en grön och levande omställning.

Om mina roller inom EOS

Under åren 2020-2021 blev jag invald i rollen som ordförande för EOS Sverige. Mycket av mitt arbete handlade projektera och att identifiera och utveckla medlemmarnas styrkor. Men även att aktivt leda och delta i lokala EOS-projekt, såsom byggandet av Biodomen på Ålidhem. Denna period definierade i mångt och mycket den typ av arbete vi gör med samhälleliga aktörer, lokalföreningar och individer på lokal nivå, där vi strävar efter gemensamma projekt där alla parters drömmar ska tillvaratas.

Mina tankar om framtiden och om EOS

Jag hoppas att vi kan få en positiv inverkan på människors liv och se positiva engagemang tändas kring hållbarhet och miljö. EOS tycker jag är en ide i spetsen för framtiden och kommande generationers leende. Inom fem år har vi förverkligat en bosättning i Bygdsiljum och bidragit till en levande landsbygd. Och det ser jag verkligen fram emot att få vara en del av.

Enrique Lescure

Om mig själv och min bakgrund

Jag har en fil kand. i Statsvetenskap och en bakgrund som konsult. Framförallt har mycket av mitt arbete varit centrerat kring det fantastiska projekt som EOS är, och som jag tror är absolut nödvändigt för att kunna bidra till en grön och levande omställning.

Om mina roller inom EOS

Under åren 2015-2020 var jag ordförande för EOS, som då var en internationell förening som band samman en styrelse från hela världen. Mycket av mitt arbete handlade både om att koordinera denna styrelse, producera material (som boken ”The Future Civilization”) men även att aktivt leda och delta i lokala EOS-projekt, såsom föreläsningar, integrationsprojekt och byggandet av Biodomen på Åldihem. Denna period definierade i mångt och mycket den typ av arbete vi gör med samhälleliga aktörer, lokalföreningar och individer på lokal nivå, där vi strävar efter gemensamma projekt där alla parters drömmar ska tillvaratas. Sedan årsmötet 2020 ingår jag i styrelsen, denna gång som ordinarie styrelsemedlem. Att ingå i en styrelse är ett lagarbete, även om jag är medveten om att jag har en speciell roll som mentor då jag ingått i rörelsen sedan starten 2006.

Mina tankar om framtiden och om EOS

Utmaningarna för vår organisation är många, men vi har även en oändlig mängd möjligheter att expandera och utveckla oss, framförallt genom den holoniska organiseringen av lokala grupper och genom att samarbeta och förstå lokalsamhällens kultur. Framförallt är det viktigaste nu de praktiska aspekterna och att skapa möjligheter till tillämpning av våra teorier, så vi kan lära oss mer och gå vidare till nästa steg. Vår civilisation befinner sig i en tid som kommer definiera mänsklighetens öde för tusentals år framåt. Vårt syfte är att bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid för hela mänskligheten

Delia Zadius

Om mig själv och min bakgrund

Jag har en gedigen bakgrund som företagare i Umeå med omnejd. Ursprungligen är jag från Kurdistan, men är sedan flera år tillbaks en gedigen Umeåbo. I min företagsverksamhet har min hjärtefråga varit att utveckla en medmänsklig och inkluderande bemötandekultur inom assistans- och hemtjänsten, där både personal och personer i behov av stöd ska känna att de är delaktiga och har inflytande över sin situation. Framförallt har jag alltid brunnit väldigt starkt för människor med funktionsnedsättningar som kan behöva stöd i vardagen.

Om mina roller inom EOS

Miljön är en livsavgörande fråga för människor i framtiden, och jag hoppas använda min roll i EOS’ styrelse både som ett sätt att lära mig och som ett sätt att bredda rörelsens perspektiv och inriktning, framförallt inom områdena där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet möts. Min främsta styrka är min förmåga att nätverka och se trappor där andra kanske ser hinder.

Mina tankar om framtiden och om EOS

Jag ser framtiden som en av obegränsade möjligheter, bara man vågar tro på sig själv och det man gör. Framförallt innebär det ökade krismedvetandet rörande klimatfrågan att en större mängd människor är villiga att tänka utanför lådan och se nya möjligheter, såväl tekniska som institutionella. Men framförallt är det viktigaste, som alltid, den enskilda människan och hennes perspektiv. Som rörelse måste vi framförallt se till att engagera lokalt och med gräsrötter.

Läs mer...

Om Biodomeprojektet

Om Biodomeprojektet

EOS organiserar sig holarkiskt, genom lokala semi-autonoma grupper som formulerar sina egna mål och projektplaner. De projekt dessa grupper arbetar med kan handla om föreläsningsverksamhet, forskning eller hållbarhetsprojekt på gräsrotsnivå (typexemplet är Biodomeprojektet i Umeå). De enda egentliga begränsningarna är att projekten:
1) måste verka för att uppfylla andan i de tre kriterierna, och2) inte får kränka värdena i Tredje Millenniets Ideologi.

Dessa projekt verkar inom ramen för ett övergripande syfte, vilket är förverkligandet av plattformar där vi kan testa våra modeller. Vi tror inte att allmänheten har några skäl att byta ut dagens existerande ekonomiska system mot en hypotetisk, otestad ekonomisk modell som de aldrig sett i verkligheten. Därför är det viktigt att manifestera Designen i verkligheten, dels så vi själva kan se vilka faktorer vi inte tänkt på, men också för att ge allmänheten möjlighet att bedöma, ta ställning och delta i utformandet av framtidens socioekonomiska system.

Biodomeprojektet

Ett exempel på ett projekt som vi genomfört är byggandet av ett växthus i form av en geodetisk biodome i kvarteret Ålidhem i Umeå, som donerats till Ålidhems lokala stadsodlarnätverk.

Målsättningar för 2020-talet

EOS Sveriges främsta målsättning under 2020-talet är skapandet av ett ekologiskt nollutsläppssamhälle för cirka 250 individer där vi under ordnade och demokratiska former kan tillämpa begränsad energiberäkning.