Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Latest Past Evenemang

Från ekobyar till ett nytt system

Under två decenniers tid har vi i the Earth Organisation for Sustainability arbetat med hållbarhetsfrågor. Vi har såväl arbetat med att bygga biodomer lokalt som med att ta fram en alternativ modell för hur mänskligheten kan hantera resurser. Nu med COP26 över känns det alltmer klart att det nuvarande tänkandet kring hållbarhet kommer kräva ett […]

EOS Vår grillning 2021

Umeå

      EOS’ Vår grillning 2021   Varje vår och sommar brukar vår rörelse i Umeå hålla grillevenemang ute i naturen, där vi kan möta varandra och nyfikna. Detta är inget vi ser som separat från vår verksamhet, utan en central kärna av vår rörelse. Människor. Dagens samhälle kännetecknas av stress och press, och […]