2020-talets Kafka: Hackingincidenten

Franz Kafka, lost inside a computer Matrix with deformed bots, black and white image

Bakgrund: Hackningsincidenten

I början av juni 2024 utsattes Earth Organisation for Sustainability (EOS) för en allvarlig hackningsincident på vår Facebook-sida. Denna sida, använd för att offentliggöra evenemang, föreläsningar och sociala aktivistprojekt, hade 1 707 följare och flera administratörer för transparens och gemenskapens engagemang.

Under attacken komprometterades två administratörskonton. Hackarna bjöd in falska konton som nya administratörer och försökte ta över sidan genom Meta Business Suite flera gånger. Det slutliga övertagandet var tydligt när sidans innehåll plötsligt ändrades till opassande material, helt orelaterat till vår hållbarhetsmission.

Metas respons: En frustrerande upplevelse

Efter incidenten skickade jag in två klagomål till Meta: ett för den personliga hackningen av våra administratörer och ett angående sidans övertagande. Båda chattarna avslutades snabbt, och jag ombads att rapportera sidan som hackad. Trots att jag tillhandahöll bevis på vår organisations legitimitet, inklusive vårt registrerings-ID i Sverige, erbjöd Meta ingen ytterligare hjälp eller uppföljning efter många rapporter.

En betydande förändring var att supportchatten försvann. Det blev tydligt att tillgången till support hade begränsats för konton som inte var helt verifierade, trots vår användning av tvåfaktorsautentisering. Detta ledde till att jag tecknade en prenumeration på Metas tjänster i hopp om att återfå support och lösa problemet. Tyvärr förblev Metas support oresponsiv (liksom att chatten saknades), vilket lämnade oss med en känsla av att de stod på förövarnas sida snarare än offrens.

Det antisociala nätverket

Facebook, som en gång var en livlig plattform för organisering och anslutning av likasinnade individer med fokus på hållbarhet och gemenskapsbyggande, står nu inför utmaningar med falska konton och minskat engagemang. Det finns ungefär 3 miljarder användare, inklusive uppskattningsvis 150 miljoner falska konton, vilket leder till att Facebook-grupper alltmer infiltreras av bedragare och bots. Vår sida är inte ett isolerat fall; många andra har blivit liknande komprometterade. Bristen på effektiv support i ett så stort nätverk uppmuntrar bara ytterligare bedräglig aktivitet, vilket underminerar plattformens integritet.

Förbättringsförslag

Baserat på vår erfarenhet erbjuder vi följande rekommendationer till Meta:

  1. Skydd för grundare: Se till att grundare inte enkelt kan avlägsnas av andra administratörer.
  2. Sambo-botar: Introducera botar med begränsade rättigheter för att förhindra fientliga övertaganden, liknande system som används av plattformar som Amazon.
  3. Verifiering för sidans anspråk: Kräv dokumentation som bevisar att den som gör anspråk på sidan verkligen representerar organisationen bakom.
  4. Innehållsövervakning: Implementera automatiska granskningar när en sidas innehåll drastiskt förändras, vilket kan indikera en möjlig kapning.
  5. Gemenskapsbaserad support: Ge betrodda användare möjlighet att fungera som support inom sina nätverk, vilket möjliggör en decentraliserad och demokratisk tillvägagångssätt för hjälp.

Slutsats: En varning för alla

Vårt nuvarande fokus är att återta vår sida eller, om nödvändigt, starta en ny medan vi använder denna upplevelse som en varning till andra. Även om det var en sårbarhet att ha flera administratörer, är det orättvist att föreslå att offer delar ansvaret för sådana överträdelser, likt att skylla någon för ett överfall baserat på omständigheter.

Om Facebooks support fortsätter att försämras och bedrägerierna ökar, riskerar plattformen att förlora sitt värde som ett genuint socialt nätverk. Förekomsten av AI-genererat innehåll och bot-drivna interaktioner, som epitomiseras av sidor som “Farmer Girl”, belyser Facebooks aktuella utmaningar. Organisationer kan snart finna sig ägna mer resurser åt att förhindra övertaganden än att främja verkligt engagemang.

Är detta verkligen den riktning Mark Zuckerberg föreställer sig för Facebooks framtid?