StartUp4Climate & Climatopia – the finale, and a new beginning

By Enrique Lescure

Climatopia: Att omdefiniera hållbarhet genom spel

Nyligen var ett team jag arbetar med med i finalen av en StartUp-tävling, och även om vi inte vann blev det en fantastisk upplevelse.

Vi representerade T.E.R.R.A, ett företag startat av Earth Organisation for Sustainability, EOS, och som bildats för att komplettera EOS’ andra projekt. Tävlingen i fråga var StartUp4Climate, organiserad av Ellevio och GodEl med stöd från WeDontHaveTime. Vi vann folkets röst, och blev därmed en av de åtta finalisterna som deltog i evenemanget.

Undertecknad, EOS ordförande Rickard Strandberg, och drivkraften bakom Unvoid Studio Tistou Blomberg – en spelutgivare som vi samarbetar med – reste till Stockholm för att delta i finalen. Vårt projekt var – och är – Climatopia, ett spel som strävar efter att noggrant simulera relationen mellan koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt, där spelaren kontrollerar FN och försöker välja mellan olika alternativ för att rädda framtiden.

Vi var unika bland finalisterna, där de flesta företrädde företag som avsåg att hitta olika sätt att antingen öka energiproduktionen utan koldioxidutsläpp eller minska miljöpåverkan av olika produkter.

Utmaningen med att ärligt bedöma dessa produkter är frågan om skala.

Till exempel är vätebilar utan tvekan på individuell nivå långt överlägsna bensinbilar, men om vi ska ersätta varje bensinbil med en vätebil, skulle det då inte kräva omvandling av enorma mängder vatten till väte?

Samma sak med litium. Hur långt innan vi når en topp för litium?

Om vi skulle ersätta all betong i världen med hampa skulle vi behöva ett landområde större än Indien, enbart dedikerat till produktion av hampa.

Detta indikerar att vi inte bara behöver övergå till grön energi, utan också minska konsumtionen och resursanvändningen på bred front, idealiskt sett införa ett globalt ekologiskt budgettak.

Detta är vad Climatopia avser att adressera.

Det var knappast förvånande att vi inte vann finalen – det kan vara svårt i en arena där det finns en allmän tro att teknologiska lösningar kan lösa allt. Men vi lärde oss mycket om hur man gör en pitch, och vi skapade värdefulla kontakter.

Och Climatopia är ett mycket behövt spel, särskilt för utbildningsändamål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *