A game about reality

future ecotopian society, built of wood, colorful, gardens, domes, realistic highly detailed hdr photo

By Enrique Lescure

Förord: “Climatopia – Att Överbrygga Klyftan Mellan Nöje och Lärande”

“En Resa från En Vikaries Klassrum till Morgondagens Miljöförespråkare”

En Personlig Anekdot: Att Så Frön av Inspiration

Inom utbildningens värld finns stunder som sticker ut, stunder när en gnista av nyfikenhet tänds i elevernas sinnen och för alltid förändrar deras perspektiv på lärande. En sådan stund inträffade under min tid som vikarierande lärare när jag introducerade en grupp sjundeklassare för ett litet webbspel som kallades “Förhistorisk Stenålder.” Liten visste jag då att denna till synes vanliga klassaktivitet skulle så frön av inspiration för en revolutionär idé som kom att kallas Climatopia.

Klassens tema var Stenåldern, och precis som många andra pedagoger stod jag inför utmaningen att engagera elever som initialt inte var intresserade av att lyssna eller läsa om ämnet. Men under de sista 20 minuterna av lektionen hände något magiskt. Jag introducerade dem för “Förhistorisk Stenålder,” ett webbspel som utmanade dem att utveckla ett samhälle från jägar-samlarsamhällen till neolitiska civilisationer. Spelets intrikata utmaningar och strategiska djup fångade elevernas intresse. De drogs in i en värld där lärandet blev ett äventyr.

Dagarna gick, och mina elever blev så förtjusta i spelets svårighetsgrad att de började spela det på sin fritid, drivna av beslutsamheten att erövra det. För att lyckas var de tvungna att fördjupa sig i nyanserna av mänsklig utveckling och memorera de subtila övergångarna från paleolitikum till neolitikum. Det var ett vittnesmål om gamificationens kraft inom utbildning.

En Förändring av Perspektiv: Från Klimatförnekelse till Miljöförespråk

I början av detta år hade jag satt mig för att skriva en bok, en bok som noggrant skulle avfärda de hundra vanligaste fallacierna som sprids av klimatförnekare och erbjuda tydliga och övertygande motargument. Det var ett ädelt företag, rotat i brådskan att adressera klimatförändringarna. Men ju djupare jag fördjupade mig i mitt skrivande, desto mer började jag ifrågasätta om detta tillvägagångssätt verkligen kunde nå den viktigaste målgruppen – framtidens generationer som ärvt vår jord och de kriser som uppstått genom ohållbara metoder.

Det var i detta ögonblick av eftertanke som idén om Climatopia föddes.

Climatopia är inte bara ett spel; det är en vision som förenar glädjen med spelande med betydelsen av miljöutbildning. Den hämtar inspiration från den transformerande klassrumsupplevelsen, där elever omfamnade lärandet genom spel. Med Climatopia strävar vi efter att skapa en fördjupande spelupplevelse som inte bara utbildar utan också befäster spelarna att bli miljöförespråkare.

På de sidor som följer kommer vi att ta med dig på en resa genom Climatopias skapelse, utforska dess potential att revolutionera utbildningen och inspirera nästa generation av miljövårdare. Följ med oss när vi ger oss ut på ett uppdrag att överbrygga klyftan mellan nöje och lärande, för att stärka unga sinnen att tackla de avgörande utmaningar som vår värld står inför.

Climatopia: Skapande av en Hållbar Framtid Genom Strategi

Spelöversikt

Föreställ dig en värld där vår planets framtid ligger i dina händer. Välkommen till Climatopia, ett turbaserat storskaligt strategispel som sätter dig i rollen som FN:s klimatledare. I denna fördjupande spelupplevelse är din uppgift inget mindre än att förhindra en katastrofal utveckling av växthuseffekten.

Tiden av Förändring

Iklädd kulissen av åren 1987 till 2299 erbjuder Climatopia en unik möjlighet att navigera genom de långsiktiga konsekvenserna av klimatförändringar och utnyttja potentialen hos toppmoderna teknologier. Din resa börjar år 1987 efter en avgörande konferens i Reykjavik, där du anförtros den monumentala uppgiften att styra världen mot en hållbar framtid.

Balansgång: Policy, Framsteg och Människor

I Climatopia spelar varje beslut en roll. När du strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser genom innovativa teknologier, regler och till och med kulturella förändringar, kommer du upptäcka att den känsliga balansen mellan framsteg och allmänhetens åsikter är av högsta vikt. Radikala förändringar kan utlösa minskad global lycka, vilket kan äventyra klimatpolitiken och destabilisera samhällen. Utmaningen ligger i att hitta en jämvikt där framsteg och lycka samexisterar.

Sammanflätningen av Rikedom och Utsläpp

När nationer blomstrar får de medel att bedriva banbrytande forskning och utveckling. Men denna blomstring kan också leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Climatopia utmanar dig att hantera det dubbeltydiga svärdet av välstånd, där rikedom ger resurser för innovation men också bränsle till utsläppsproblemet.

Naturkatastrofers Vrede: Oväntade Katastrofer

För att lägga till en ytterligare nivå av komplexitet introducerar Climatopia slumpmässiga naturkatastrofer. Dessa katastrofer ökar i frekvens när nivåerna av växthusgaser stiger i atmosfären, vilket skapar en dynamisk och utvecklande spelupplevelse. Du måste anpassa dina strategier för att mildra effekterna av dessa katastrofer samtidigt som du fortsätter att bekämpa klimatförändringar.

Mästerskap Genom Strategi

Climatopia är mer än bara ett spel; det är en ekonomihanteringssimulator som utvecklar din förmåga till strategiskt tänkande och prioritering. Med sin utmanande spelupplevelse erbjuder detta enskildaspel hundratals timmars engagerande och utbildande underhållning.

Som FN:s klimatledare har du nyckeln till en hållbar framtid. Kan du ta dig an utmaningen och styra mänskligheten bort från randen av miljökatastrofen? Endast tiden kommer att utvisa det i Climatopias värld.

Utbildande Upplysning i Climatopia: Vetenskapen Bakom Klimatförändringar

Klimatexperter

I Climatopia är kunskap makt, och vårt åtagande för autenticitet är obrytbart. För att säkerställa att spelare ger sig ut på en resa förankrad i vetenskaplig verklighet har vi anlitat klimatexperter som rådgivare. Deras insikter hjälper till att forma inte bara en realistisk spelupplevelse utan också en som starkt är rotad i klimatvetenskapens principer.

Informerat Beslutsfattande Vid Varje Vändpunkt

När du navigerar genom den intrikata världen i Climatopia är varje tur en möjlighet att fatta informerade beslut. När avgörande händelser utspelar sig, följer informativa informationsrutor med dem och avslöjar komplexiteten bakom klimatförändringar, fysik, hållbara metoder och toppmoderna teknologier. Dessa utbildande små snuttar befäster spelarnas förmåga att förstå klimatkrisens nyanser i takt med att de fortskrider i spelet.

En Levande Encyklopedi om Klimatkunskap

Inom räckhåll rymmer Climatopia en omfattande inbyggd encyklopedi som utforskar klimatvetenskapens och hållbarhetens aspekter i djupet. Spelare kan få tillgång till en rikedom av information, referenser och online-resurser, vilket främjar en djupare förståelse för ämnet när de utforskar spelets omfattande universum.

Beskyddare Mot Desinformation

Climatopia fungerar som ett formidabelt vapen mot desinformation. När spelare fördjupar sig i spelet befäster de sin kunskap och motståndskraft mot klimatförändringsförnekelse. Till exempel kommer de att upptäcka att solen inte kan bära skulden för klimatförändringar; den kylande effekten i övre atmosfären beror på CO2-filtret, inte solens fluktuationer. Sådana insikter vaccinerar spelarna mot desinformation och utrustar dem att konfrontera klimatförändringsförnekelse med fakta och bevis.

Visa Farorna Med Förnekelse

I Climatopias väv finns en livlig skildring av konsekvenserna av klimatförändringsförnekelse. Spelare får förstahandserfarenhet av konsekvenserna av desinformation, vilket understryker behovet av informerad handling. Spelet fungerar både som ett utbildningsverktyg och som en uppmaning till handling, vilket inspirerar spelare att bli förespråkare för en hållbar framtid.

När spelare investerar otaliga timmar i Climatopia framträder de inte bara som mästare av strategi utan som mästare av klimatkunskap. Med varje beslut tar de ett steg närmare förståelsen av vetenskapen som formar vår värld och den makt de har att påverka förändring.

Team

The Earth Organisation for Sustainability har bildat ett företag som kallas Technate for Ecological and Renewable Resources Advancement (TERRA), och vårt utvecklingsteam består för närvarande av Tistou Willjam Blomberg (Unvoid Studio) och Sergia Volodin.